Geneza i etyka pracy Pośrednika Dobra

Geneza stanowiska

Dobro to pojęcie, który każdy intuicyjnie rozumie, jednak jego jednoznaczne zdefiniowanie nie należy już do najprostszych zadań. Wachlarz skojarzeń związanych z tym słowem jest szeroki – od wzniosłych wartości etycznych, poprzez niesienie pomocy, aż po ekonomiczne terminy określające zasoby.
A co stanie się gdy tak szerokie znaczeniowo pojęcie uczynimy centralnym punktem modelu filantropii w biznesie?

Podczas gdy wielu przedsiębiorców nie myśli o pomaganiu poprzez swój biznes lub czynią to w sposób doraźny, niszowy lub obliczony na korzyści, w Grupie Mo (www.grupamo.pl) pojawiło się wyzwanie, aby znaleźć odpowiedź na pytanie „Jak skutecznie i profesjonalnie pomagać?”. Rozwiązaniem stało się zatrudnienie osoby, która pomaganie ma nie tylko we krwi, ale przede wszystkim w zakresie obowiązków pracownika firmy. Tak, z silnej potrzeby niesienia pomocy połączonej z przekonaniem, że firma, mając tak wielkie zaplecze kompetencyjne, logistyczne, organizacyjne oraz liczne relacje biznesowe, musi posiadać większy potencjał do wspierania dzieł pomocy, powstało stanowisko Pośrednika Dobra. Rozwój tej idei jest dodatkowo poparty przekonaniem, że pomaganie powinno być bliższe dawaniu wędki, a nie ryby, czyli stałym inwestowaniu w dobro.

Źródłem koncepcji, a jednocześnie kluczem do właściwej jej realizacji jest FILANTROPIA. Filantropia strategiczna opierająca się na profesjonalnym podejściu do pomagania, jednak nie nastawiona na zyski – w przeciwieństwie do innych koncepcji odpowiedzialności biznesowej. Pośrednik Dobra wykorzystuje posiadane przez firmę zasoby materialne, techniczne, wiedzę, środki pieniężne oraz umiejętności i kompetencje pracowników, o inwestowania w cele dobroczynne. Istotą zwrotu z tej inwestycji są wyłącznie pozytywne zmiany społeczne.

Etyka

Pośrednik Dobra swoją pracą i aktywnością społeczną reprezentuje społeczne potrzeby, działa na rzecz rozwoju działań charytatywnych oraz trzeciego sektora. Ze względu na współpracę ze środowiskiem społeczników i dotykanie wielu społecznych problemów powinien pełnić rolę społecznego dyplomaty – osoby o wysokim poczuciu odpowiedzialności za drugiego człowieka. Poniżej prezentujemy zasady etyki zawodowej Pośrednika Dobra, którymi powinien się kierować w swoich działaniach.

1. Pośrednik Dobra szanuje godność, prywatność i wolę odbiorców pomocy oraz Darczyńców.

2. Pośrednik Dobra jest moralnie odpowiedzialny za społeczną zmianę, której się podejmuje, dobro społeczne oraz współtworzenie silnego trzeciego sektora i społeczeństwa obywatelskiego.

3. Pośrednika Dobra cechuje prawdomówność i uczciwość.

4. Pośrednik Dobra działa zgodnie z prawem lokalnym i krajowym.

5.Pośrednik Dobra jest zobowiązany do:

 • lojalnego działania na rzecz organizacji, osób lub grup, które wspiera;

 • uwzględniania interesów Darczyńców w stopniu maksymalnym, nie będącym w sprzeczności z interesem organizacji lub beneficjentów;

 • doradzania organizacjom i Darczyńcom w kwestiach współpracy i możliwości rozwoju dobra wspólnego;

 • pogłębiania swojej wiedzy na temat trzeciego sektora, działań społecznych oraz rozwoju osobistego.

6. Pośrednik Dobra będący świadkiem nieuczciwych praktyk społecznych lub nieetycznego działania swoich współpracowników/innych Pośredników Dobra powinien zareagować kierując indywidualną krytykę lub, jeśli to nie przyniesie skutku, podjąć publiczną dyskusję.

7. Działalność Pośrednika Dobra powinna być oparta o wartości chrześcijańskie takie jak:

 • współpraca wszystkich na rzecz wspólnego dobra,

 • wolność myśli, słowa, głoszenia własnych poglądów i wyznawania religii,

 • ochrona prawna jednostek i grup,

 • praca pojmowana jako dobro osobiste i społeczne,

 • godność osoby,

 • uczciwość,

 • miłość,

Jak to się zaczęło w MAXIM...

Nie mogło zacząć się inaczej jak przy kawie… 

* źródło www.posrednikdobra.pl / Maria Kopaszewska Pośrednik Dobra w GrupieMO