O Pośredniku słów kilka…

To stanowisko pracy służące właścicielowi firmy do prowadzenia akcji charytatywnych, pro społecznych, naprawianiu, często zaniedbanych
lub zapomnianych przez czas inicjatyw.

Jeśli nigdy nie spotkaliście się z tym określeniem, POŚREDNIK DOBRA, to nic innego jak osoba, która ma być jak MOST
Ma łączyć dwie strony, osoby które chcą pomóc (darczyńcy, sponsorzy), ale nie wiedzą jak i gdzie, z osobami które tej pomocy potrzebują, często nie wiedzą jak ją pozyskać/kogo zapytać.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie most.jpg

Pośrednik powinien pomóc w łączności, służyć doradztwem przy realizowaniu założeń, przedstawiać pomysły wypracowane przez zespół.

Pośrednik nigdy nie działa sam, nie powinien. Dlatego często pomagają mu osoby z którymi współpracuje na co dzień. Tworząc wtedy SGP (Silna Grupę Pomocowa). Przy małym wkładzie finansowym, a czasami jego braku, dzięki zasobom firmy, wiedzy i doświadczeniu pracowników pomaga w realizowaniu wyznaczonego celu.

 

POŚREDNIK DOBRA jest tylko małym ogniwem, który ma połączyć CHĘĆ niesienia pomocy z rzeczywistością, gdzie możemy tą pomoc spożytkować. 

W Polsce idee stanowiska Pośrednik Dobra zapoczątkowała firma CERMAG (dziś Grupa MO www.grupamo.pl/posrednik-dobra).